Σύντομη Περιγραφή εταιρείας:

Η ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. είναι εθνική εταιρεία διανομών και εμπορικής αντιπροσώπευσης μεγάλων ευρωπαϊκών επώνυμων προϊόντων με ένα άριστο δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Ταυτότητα:

Η ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. είναι μία εθνική εταιρεία διανομών που αντιπροσωπεύει εμπορικά ευρωπαϊκά επώνυμα προϊόντα στην Ελλάδα.

Η ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. αντιπροσωπεύει για δεκαετίες τις καραμέλες HARIBO, τις καραμέλες ΜΑΟΑΜ και τις αυτοκόλλητες συλλογές της PANINI.Ακόμα, αντιπροσωπεύει τις ελβετικές σοκολάτες της Lindt καθώς και έναν αριθμό σημαντικών brands ζαχαρωδών προϊόντων.

Στρατηγικός σκοπός της εταιρείας είναι η εδραίωση των brands που αντιπροσωπεύει στην χώρα, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές εμπορικές υπηρεσίες στους οίκους του εξωτερικού.

Στην αδιατάραχτη επικέντρωσή της σε αυτόν τον σκοπό, η εταιρεία έχει δομήσει ένα από τα πιο δυναμικά X-Vanς συστήματα πωλήσεων στην Ελλάδα, το οποίο εξυπηρετεί χιλιάδες σημεία πώλησης της παραδοσιακής αγοράς στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας και αποτελεί σημαντικό της γνώρισμα.

Αποστολή της εταιρείας είναι να αναπτυχθεί και να γίνει η πιο αποτελεσματική εταιρεία διανομών για όλους τους ενδιαφερόμενούς της (stakeholders), δηλαδή των οίκων που αντιπροσωπεύει, των πελατών, των εργαζόμενων, της διοίκησης, και της κοινωνίας.

certificates Αυτό θα το πετύχει με τη γνώση της ελληνικής αγοράς, τις επενδύσεις σε προϊόντα, εγκαταστάσεις και προσωπικό, αλλά και με την ηθική και κοινωνική ευαισθησία που αποτελεί συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας της.